Interaction Design is een ontwerpdiscipline

Om beter te begrijpen wat wel en niet werkt heb ik onlangs een cursus Interaction Design gevolgd. In dit blog vertel ik je meer over User Interaction, User Experience en Interaction Design!

"It just works!"

Het is een veelgehoorde kreet op de werkvloer bij Infi en het doet me dikwijls denken aan Steve Jobs. Hij stond bekend om zijn onmetelijke wil om computers te versimpelen. Het zit in het DNA van Apple en is misschien wel een van de belangrijkste redenen voor de populariteit van het merk. Versimpelen is de laatste jaren heel erg hot geworden en heeft alle aandacht van product ontwikkelaars en designers. Maar zo simpel is 'simpel maken' niet.

Wat is Interaction Design?

Interaction Design is het ontwerpen van de dialoog tussen mens en machine. Hierbij ligt de nadruk op het gedrag van de applicatie, de interactie met de gebruiker, de keuze van de interactie elementen (bijv. knoppen en popups met meldingen), de schermopbouw, en ga zo maar door. De gebruiksvriendelijkheid staat hierbij altijd voorop.

Wat is User Experience?

Bij User Experience staat de beleving voorop. Deze is niet zozeer gericht op de gebruiker, maar op de klant. Het gaat hierbij om de customer journey van start (kennismaking) tot aankoop (conversie).

User Experience is van groot belang omdat het zorgt voor:

 • vergroten van bezoekersaantallen, door het product aantrekkelijk te maken;
 • vergroten van conversie (het ultieme doel);
 • bezoekers langer in de applicatie laten blijven en tegelijk minder tijd nodig laten hebben om een taak te voltooien;
 • verkleinen van de belasting van de support desk.

Overlap van disciplines

Het is belangrijk om te benadrukken dat Interaction Design een onderdeel van User Experience is. Visual Design (denk aan huisstijl) heeft daarbij weer raakvlakken met Interaction Design, maar is wel écht een andere discipline. De termen worden vaak door elkaar gebruikt en dat geeft soms verwarring.

De context van User Experience Design ziet er als volgt uit:

id_vs_ux_1

Hieruit blijkt wel dat Interaction Design slechts een deel van het geheel is en bovendien vele raakvlakken heeft met andere diciplines.

Interaction Design is geen vereiste, maar draagt bij aan dat het product beter ontvangen wordt. Hiermee maak je het product bruikbaarder en betekenisvoller. Het heeft tot doel de gebruikerstevredenheid te vergroten. Je wilt dat de gebruiker het leuker vindt om het product te gebruiken, minder fouten maakt hierin (en dus minder gefrustreerd raakt) en het product daarom uit zichtzelf zal aanbevelen bij anderen.

Interaction Design in drie fasen

Hoe dit wordt bereikt is op papier heel simpel. In een notendop bestaat Interaction Design uit drie fasen:

 1. Understand – Wie gaat het systeem gebruiken, wat is de context, wat motiveert de gebruiker.
 2. Design – Wat is de schermflow, welk soort interactie is er nodig, welke functionaliteiten zijn er.
 3. Evaluate – Gebruikerstesten.
interaction_design_flow

Tijdens elke fase wordt het systeem benaderd vanuit een andere invalshoek.

Understand

 • Identificeer de gebruikers, wie gaat het systeem gebruiken en in welke mate?
 • Wat motiveert hen, wat zijn de behoeften?
 • Wat is de context?

Design

 • Hoe werken mens en machine samen?
 • Wat zijn de regels achter de interactie?

Evaluate

 • Wanneer kunnen we testen (vroeg of laat)?
 • Hoe komen we aan de juiste testers/gebruikers?

Integrate

 • Hoe past het Interaction Design proces binnen het ontwikkel (scrum) proces?

Bovenstaand proces kan meerdere malen worden doorlopen. Zelfs gedurende de gehele levenscyclus van het product, om zo de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit te waarborgen. Het is verstandig om vroegtijdig na te denken over hoe Interaction Design past binnen het ontwikkelproces. Het inzetten van Interaction Design is één ding, maar het onder de aandacht houden is een heel ander ding.

Voor alle bovengenoemde fasen zijn methoden en hulpmiddelen bedacht die veel gebruikt worden in de praktijk. In een volgende blogpost ga ik daar graag nog eens nader op in.

Ken je gebruiker!

“It just works” komt bij Infi doorgaans uit de mond van een enthousiaste ontwikkelaar die misschien tot zijn eigen verbazing iets geniaals heeft gedaan of dat tenminste zo wil laten lijken. ;)

Maar wat voor de ene “just works” kan voor anderen juist een struikelpunt zijn. Software wordt niet alleen door nerds gebruikt, maar potentiëel door iedereen in de moderne wereld. Ik kan geen groep meer bedenken die geen software gebruikt. Bovendien worden gebruikers steeds jonger en ouder, waardoor er nogal wat verschillende gebruikerservaringen zullen zijn.

Binnen Interaction Design wordt er alles aan gedaan om die gebruikers te (onder)kennen en te begrijpen om zo beter de aansluiting met hen te vinden. Gebruiksvriendelijke software levert tevreden gebruikers op die mooie recensies schrijven en het product uit zichtzelf aanbevelen bij anderen. Betere reclame is er niet en dat is natuurlijk waar het ons allemaal om te doen is. Bij Infi willen we mooie producten maken die “gewoon werken” en zichzelf verkopen!

Heb je vragen of wil je meer informatie over Interaction Design? Neem gerust contact met mij op: mark@infi.nl

[Mark is iOS-ontwikkelaar bij Infi.]

Wil je iets waarmaken met Infi?

Wil jij een eigen webapplicatie of mobiele app waarmee jij het bij anderen maakt?

Waargemaakt door de nerds van Infi.
Nerds met liefde voor softwareontwikkeling en die kunnen communiceren. En heel belangrijk: wat we doen, doen we met veel lol!

Wij willen het fixen. Laat jij van je horen?