Een Uptime Kuma dashboard

Uptime Kuma

Peer Techniek

Bij Infi maken we regelmatig gebruik van Zabbix, een bekende en gebruiksvriendelijke monitoring tool. Toch zijn we recent een nieuwe tool tegengekomen, genaamd Uptime Kuma. Wat ons meteen opviel was de eenvoud en duidelijkheid van deze tool. Hoewel de mogelijkheden beperkter zijn in vergelijking met geavanceerde monitoring tools, blijkt Uptime Kuma perfect te zijn voor onze eenvoudige monitoring requirements.

Als software bedrijf bij Infi begrijpen wij het belang van monitoring. Dankzij monitoring kun je op tijd problemen opsporen en snel handelen voordat ze groter worden. Hierdoor kan de downtime beperkt worden en de klanttevredenheid verhoogd.

Het opzetten van Uptime Kuma was kinderspel en de overzichtelijke interface maakt het gemakkelijk om snel in te grijpen bij eventuele problemen. Bovendien beschikt de tool over een uitstekende integratie met andere systemen, waardoor het nog eenvoudiger wordt om snel te reageren op verstoringen.

Om met Uptime Kuma aan de slag te gaan kan je het beste Docker gebruiken. De image is te vinden je op louislam/uptime-kuma. Daarbij is een Docker volume nodig voor opslag van configuratie en logs. Wij hebben gedeployed op Azure met container instance en storage account. Ook hebben we dit geautomatiseerd met een terraform script. Hier is een voorbeeld script:

resource "azurerm_container_group" "uptime_kuma" {
 name        = "your-container-group-name"
 location      = azurerm_resource_group.rg-monitoring.location
 resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-monitoring.name

 ip_address_type = "Public"
 dns_name_label = "your-monitor-dns-label-here"
 os_type     = "Linux"

 container {
  name  = "your-container-name"
  image = "louislam/uptime-kuma"
  cpu  = "0.5"
  memory = "1.5"

  ports {
   port   = 3001
   protocol = "TCP"
  }

  volume {
   name         = "your-volume-name"
   storage_account_name = azurerm_storage_account.kuma_storage.name
   storage_account_key = azurerm_storage_account.kuma_storage.primary_access_key
   share_name      = azurerm_storage_share.kuma_storage_share.name
   mount_path      = "/app/data/"
  }
 }
}

resource "azurerm_storage_account" "kuma_storage" {
 name           = "your-storage-name"
 location         = azurerm_resource_group.rg-monitoring.location
 resource_group_name   = azurerm_resource_group.rg-monitoring.name
 account_tier       = "Standard"
 account_replication_type = "LRS"
}

resource "azurerm_storage_share" "kuma_storage_share" {
 name         = "your-share-name"
 storage_account_name = azurerm_storage_account.kuma_storage.name
 quota        = 50
}

Let erop dat als je dit script wil gebruiken dat je de namen aanpast om aan te sluiten bij je eigen omgeving.

Al met al zijn wij bij Infi erg enthousiast over Uptime Kuma en zien we het als een aanwinst voor onze monitoring toolset. Wij raden deze tool zeker aan aan iedereen met simpele monitoring requirements. Mocht je vragen hebben of meer willen weten over Uptime Kuma, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Een afspraak maken bij ons op kantoor of wil je even iemand spreken? Stuur ons een mail of bel met Jolanda.