header-image

Techniek, proces en cultuur van onderaf

Jeroen Achter de schermen

Één van onze klanten maakt op dit moment de transitie van fysiek naar digitaal bedrijf. In plaats van een online winkel willen ze een marktplaats worden waar kopers en verkopers veilig wereldwijd kunnen handelen. Bij deze transitie hoort ook een andere blik op IT. Het fysiek ontvangen en leveren van hun producten is niet langer het belangrijkste, maar de beschikbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van het platform voert de boventoon.

Het is niet voor het eerst dat onze klant online gaat handelen; al meer dan 10 jaar kunnen hun klanten producten afnemen via de website. Achter deze website zit een backend en ERP systeem dat de afgelopen jaren met behulp van offshore partners ontwikkeld is en hen heeft gebracht waar ze nu staan.

Ze realiseerden zich echter dat ze niet alleen in hun diensten, maar ook als development-organisatie een transitie moesten maken. Dat was een van de redenen dat ze Infi gevraagd hebben om mee te werken. Bij Infi staat software development centraal: wij zijn software developers, dus wij werken altijd zelf mee aan de software die gebouwd moet worden. Terwijl we dat doen, nemen we de mensen waarmee we samen werken – ontwikkelaars van de klant, product owners, managers en eigenaren – mee in The Infi Way: onze manier van werken die gebaseerd is op best practices uit de industrie. Wij maken dus niet alleen de software die je nodig hebt om je dromen en ambities te realiseren, maar bouwen intussen ook mee aan je proces, je mensen en je organisatie.

Ook bij deze klant zijn we op die manier aan de slag gegaan met developers die meewerken in de teams van de klant en een agile coach om die teams te begeleiden. Het Infi-team overlegt onderling wekelijks kort over wat ze zien en tegenkomen om samen te bepalen welke volgende stappen gezet kunnen worden. De teams met Infiërs waren echter niet de enige teams. Ook op een aantal offshore locaties waren nog developers aan de slag en ook in Nederland kwamen er steeds meer developers bij: er veranderde en verandert nog steeds een boel bij de klant.

In het eerste jaar is er veel gebouwd en gedaan: de website checkout is verbeterd, er zijn microservices gekomen voor authenticatie en logistiek, builds en deployments zijn geautomatiseerd en de developer onboarding is versneld.

In de waan van de dag is het makkelijk om te vergeten wat je allemaal al bereikt hebt. Zeker wanneer je (zoals wel vaker bij grotere organisaties) ook nog het idee hebt dat er nog zoveel te doen is. Daarom zijn we na een jaar met het Infi team wat langer bij elkaar gaan zitten om even stil te staan bij de grotere vraag: wat hebben we al bereikt en wat willen we nog bereiken. Al snel hingen de ramen in het vergaderhok vol met post-its. Op meer dan 50 punten hadden we bijgedragen aan technische, product of proces verbeteringen, die grofweg tot 20 punten waren samen te vatten. Op diezelfde manier hebben we ook 20 ideeën verzameld die we nog willen bereiken. Uit die 20 ideeën hebben we 3 speerpunten gekozen waarmee we aan de slag zijn gegaan.

Deze inventarisatie en feedback hebben we ook met de klant besproken. Een belangrijke conclusie uit dat gesprek was dat er op het punt van proces en techniek al veel bereikt was. Nu zijn we op een punt aangekomen dat we met de klant ook explicíet aan een cultuurverandering willen gaan werken. Voor een deel hadden we de development-cultuur al gebracht in de teams waarin we zelf actief waren, maar dat heeft nog onvoldoende invloed gehad op de overige teams.

De komende periode gaan we samen met de klant van twee kanten aan de cultuur werken: het development- en productmanagement vanuit de klant van bovenaf en wij binnen de teams van onderaf. En ondertussen blijven we natuurlijk gewoon doortypen, features bouwen en waarde toevoegen, want fijne software die waarde toevoegt vinden wij het mooiste dat er is.

Een afspraak maken bij ons op kantoor of wil je even iemand spreken? Stuur ons een mail of bel met Jolanda.