The Infi Way part 2: “Voor onze klanten”

Jeroen Achter de schermen

We hebben bij Infi niet een vaste, verplichte manier van werken of projecten aanpakken. Toch doen we veel van onze projecten op vergelijkbare manier, en zijn er wel vaste waardes. Dingen die we vrijwel altijd doen, principes waar we dichtbij blijven. In deze serie blogs beschrijven we onze manier van werken, elke keer voor een ander perspectief. Dit keer gericht aan (potentiële) klanten!

Vorig jaar zijn we begonnen om onze manier van werken te beschrijven en vast te leggen. We hebben dit “The Infi Way” genoemd en de volledige tekst hiervan is online te vinden.

Alles wat we doen en bouwen bij Infi, doen we voor onze klanten. Infi heeft geen eigen bibliotheken, producten of software. The Infi Way zou dus bij moeten dragen aan het realiseren van de dromen van onze klanten. In deze blog kun je per onderdeel zien hoe we data doen.

Gebruikers centraal

Als opdrachtgever ben je zelden de belangrijkste gebruiker van je product: je medewerkers, je klanten, of je leden zijn diegenen waar de software uiteindelijk voor gebouwd wordt. Wij spreken van over “de klant van de klant”. Als wij meedenken over de te bouwen functionaliteit of de prioritering dan zullen we dat altijd doen met de klant van de klant in ons achterhoofd. En liever nog in directe samenwerking (en in direct contact) met die gebruikers. We willen begrijpen welk probleem we voor hen oplossen en wat hun doel is bij het gebruiken van de software. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat je niet alleen gebruikers krijgt, maar ook ambassadeurs van je product of dienst.

Moderne softwareontwikkeling

Als we software schrijven doen we dat zoals je van een professional mag verwachten. We werken op een moderne manier, gericht op kwaliteit. Goed is op de lange termijn ook het goedkoopst. Hierin zijn we wel pragmatisch. Het moet wel passen bij de fase waarin het product of de dienst zich bevindt: als we een prototype bouwen om investeerders te overtuigen doen we andere dingen dan wanneer je je miljoenste gebruiker verwelkomd. Toch zijn er aan aantal dingen die je bijna altijd terugvindt, zoals vierogenprincipe op geschreven code, automatiseren van eigen werk (denk aan genereren van de applicatie, en geautomatiseerd testen en uitrollen van de software) en gebruik maken van de juiste tools om de codekwaliteit te bewaken. Doordat we hier vanaf het begin zorgvuldig mee omgaan kunnen we ook in de toekomst je product of dienst in een stevig tempo doorontwikkelen.

Code is de bron

De broncode is zodanig geschreven en beschreven dat het bruikbaar is voor elke ontwikkelaar, van Infi of anderszins, nu en in de toekomst. Dat betekent dat documentatie- en architectuurbeslissingen onderdeel uitmaken van de broncode. Installatiescripts en infrastructuur wordt ook zoveel mogelijk in uitvoerbare code worden vastgelegd. Hierdoor zou elke ontwikkelaar die toegang heeft tot de broncode en kennis van de gebruikte tools verder moeten kunnen bouwen op hetgeen wij gedaan hebben. Plus dit principe geldt ook voor zaken zoals de automatische backup en de monitoring van je dienst. Als klant ben je dus niet blijvend van Infi afhankelijk.

Gebruikte tech

Wij geloven in “the best tool for the job”. De meeste Infiërs zijn generalisten die meerdere tools en technologieën beheersen. Mensen die zich snel in iets nieuws kunnen verdiepen. Zoals het een goed professional betaamt heeft iedereen natuurlijk zijn voorkeuren, en de teams bij Infi bepalen in principe zelf met welke technologie ze aan de slag gaan. In ieder geval kiezen we tools en technologie altijd in overleg met de klant, en de gekozen technologie moet passen bij de toepassing.

In veel gevallen betekent dit voor onze klanten dat we kiezen voor een mainstream technologie (zoals .NET, PHP met een modern framework, of Node in de backend; en React, Angular of Vue in de frontend) en een mainstream hosting platform (zoals Azure, AWS of Google Cloud Platform). En wanneer dat past is gaan we ook gerust met een minder mainstream technologie aan de slag, Rust, Go of Svelte. Alle Infiërs vinden het leuk om af en toe iets nieuws te kunnen leren. Hierdoor blijven we onszelf verrijken en kunnen we onze klanten ook goed van advies dienen. Over een paar jaar is een van die platformen immers misschien wel de nieuwe standaard!

Proces en team

Teams werken autonoom, maar kiezen vrijwel altijd een vorm van agile werken die past bij het project. Altijd is er een product owner vanuit de klant: iemand met verstand van de business of de use case die de kennis en het mandaat heeft om beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen.

De belangrijkste constante in het agile werken bij Infi is de continue procesverbetering. Elk project is anders, elke klant is anders, en elk teams is anders. Alle teams bij Infi evalueren daarom regelmatig hun werkproces om te kijken hoe ze dit beter kunnen afstemmen op hun omstandigheden. En als we hierbij spreken over team dan bedoelen we daar ook nadrukkelijk de teamleden vanuit de klant mee.
We zullen het samen moeten doen, en dat kan alleen maar wanneer we een team vormen en ook samen evalueren hoe die samenwerking loopt.

Ambacht

Wij houden van ons vak en willen altijd proberen om beter te worden in wat we doen. Dat doen we door kennis te delen met elkaar en met derden, te experimenteren met nieuwe technologie en door het beste gereedschap te gebruiken dat we ons kunnen veroorloven.

De liefde voor het vak maakt dat we plezier hebben in ons vak en professionele trots ontleden aan “a job well done”; en die job is de software van onze klanten.

Vaste waardes

Naast al het bovenstaande zijn er ook nog een aantal waardes die je naar onze mening van software-ambachtslieden mag verwachten. Veel van die waardes gaan over het zorgvuldig omgaan met data: zorgen voor goede backups en goede beveiliging. Wij weten, soms helaas uit eigen ervaring, hoe dingen mis kunnen gaan en zijn ons bewust van de waarde van de data voor onze klanten en de klanten van onze klanten.

Wij verwachten van elkaar dat we kritische meedenken en alternatieven en oplossingen aandragen: als het gaat over features en als het gaat over hoe omgegaan wordt met data.

De Infi Test

Vrij naar de Joel Test hebben we als onderdeel van de Infi Way een Infi Test gemaakt. Met deze test kunnen we met een paar simpele vragen toetsen hoe ver een project afzit van het “ideale” project. Deze test is een van de middelen die we in onze periodieke evaluaties gebruiken om te kijken hoe we ons werk nog beter kunnen doen en jou daarmee nog dichter bij je droom te brengen.

Samengevat

We willen niet voorschrijven hoe een project exact gaat lopen. Ieder project en iedere klant is uniek.

Maar we kunnen wel beschrijven welke dingen we belangrijk vinden, welke vaste waardes je vrijwel altijd terugvindt. En als het over techniek en samenwerking gaat, over hoe we dingen doen: dan kun je dat lezen in The Infi Way.

Wij willen je ontzorgen op techniek en samenwerking, zodat jij je kan focussen op je idee en op je business. En samen zorgen we ervoor dat je klanten of je gebruikers ook je ambassadeurs worden.

 

Meer over "The Infi Way"

Een afspraak maken bij ons op kantoor of wil je even iemand spreken? Stuur ons een mail of bel met Jolanda.